Spennende matematikk2.8-9 år

6

Løs det grafiske eksempelet.

ADDISJON

SUBTRAKSJON

+

=

=

+

=

Sett nummer på lappene i den rekkefølgen som Espen har gjort.

Alle lappene er 4 ganger 4 ruter.

Made with FlippingBook flipbook maker