Oppgavehefte 3.sider 1-23

Til tre av tegningene passer summer som har samme verdi. Finn disse tegningene og fargelegg dem.

31

ОЧНИК

l  Til to av de andre tegningene passer også summer som har samme verdi. Finn og fargelegg disse to tegningene.

l  Under hver tegning, skriv en sum som passer og finn verdien av summen.

22

Made with